Konkurrenzlose Lebensdauer

Po roce používání ve výrobním provoze